JO ger kritik för ”kroglistan” i Sundsvall

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant kritiserar Polismyndigheten för att, utan rättsligt stöd, ha lämnat ut en lista med personer som bedömts ha kopplingar till kriminella gäng i syfte att förhindra dem från att besöka vissa krogar i Sundsvall. Uppgifterna i listan omfattades av sekretess.

— Polisen lämnade ut listan i ett brottsförebyggande syfte. Men i det här fallet handlade det inte om att förhindra brott i ett konkret fall och det fanns inte rättsligt stöd för ett utlämnande. Att lämna ut uppgifterna var inte heller förenligt med rörelsefriheten och rätten till respekt för privatlivet som garanteras i regeringsformen och i Europakonventionen, säger JO Per Lennerbrant. 

Listan kom från polisens underrättelseverksamhet och innehöll namn, bild och födelsedatum på nio personer som polisen bedömt var involverade i brottslighet kopplad till kriminella nätverk inom polisområde Medelpad. Listan lämnades över till företrädare för ett antal krogar i Sundsvall i syfte att förhindra personerna från att besöka krogarna.

— Ur integritetssynpunkt var uppgifterna mycket känsliga och omfattades av sekretess. Genom att lämna ut dem till krogarna förlorade polisen kontroll över uppgifterna. De fick också spridning i medier och på internetforum. Agerandet är anmärkningsvärt och jag ser allvarligt på det inträffade, säger JO Lennerbrant.

Ta del av beslutet i sin helhet, dnr 768-2023

Pressbild JO Per Lennerbrant

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.