Oanmäld inspektion av ungdomshemmet Nereby – JO uppmärksammar flera allvarliga brister

JO genomförde i februari en oanmäld inspektion av SiS särskilda ungdomshem Nereby. I inspektionsprotokollet framkommer bland annat att det finns direkt olämpliga lokaler i hemmet, att nyanställd personal inte fått gå SiS grundutbildning och att intagna måste ta av sig nakna inför personal vid kroppsbesiktningar.

– Situationen vid ungdomshemmet Nereby är mycket oroväckande och det finns förhållanden som är oacceptabla, säger JO Thomas Norling.

Den 14 och 15 februari 2023 genomförde JO en oanmäld inspektion av Statens institutionsstyrelse (SiS), det särskilda ungdomshemmet Nereby. Under inspektionen framkom flera allvarliga brister.

Ungdomshemmet bedriver sin verksamhet i lokaler belägna i Kungälv och i Göteborg. Det är stora skillnader i standard. I Kungälv visade sig lokalerna i vissa fall vara direkt olämpliga för att vårda barn och unga. En anställd betecknade lokalerna i Kungälv som ”råttbon”. JO noterade även att hemmet inte haft möjlighet att låta nyanställd personal gå SiS grundutbildning.

– Ungdomshemmet måste skyndsamt se till att komma till rätta med utbildningsbehovet. Europarådets kommitté mot tortyr har uttalat att vid platser där barn och unga hålls frihetsberövade bör all personal få professionell utbildning under såväl introduktionen som pågående anställning. Jag delar denna uppfattning, säger JO Thomas Norling.

I Nereby fanns även några barn under 13 år som var placerade tillsammans med barn som var 13–16 år. I ett fall med en nioåring hade hemmet bedömt att vård i enskildhet var nödvändig för att säkerställa hans trygghet och skydda honom från övriga äldre barn.

– Jag anser det djupt otillfredsställande att det nioåriga barnet enbart på grund av sin ålder behövde utsättas för en så ingripande tvångsåtgärd som vård i enskildhet innebär, säger Thomas Norling.

Det framkom också att vid ytliga kroppsbesiktningar måste den intagne ta av sig alla kläder och stå naken en kortare stund när personalen betraktar den nakna kroppen. JO rekommenderar SiS att se över de rutiner som finns och inom ramen för det överväga vilka alternativa tillvägagångssätt som skulle kunna användas.

Läs hela protokollet här.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2023-05-10