JO Per Lennerbrant fortsätter granskningen av polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Den 1 och 2 februari inspekterar JO Per Lennerbrant lokalpolisområde Luleå-Boden. Granskningen är den tredje i en inspektionsserie.

– Inspektionen i Luleå-Boden är inte motiverad av någon särskild händelse där. Jag besöker flera områden och vill på så sätt få ett underlag för att på ett generellt plan kunna uttala mig om polisens tillämpning av bestämmelserna om kroppsvisitation och husrannsakan i fordon, säger JO Per Lennerbrant.

Inspektionsserien har sin grund i att JO får förhållandevis många klagomål om att polisen, utan anledning, har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål. 

Tidigare inspektioner har skett i Linköping och Örebro. Ta del av protokollen från dessa inspektioner nedan.

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter under inspektionen. Han kontaktas via föredraganden Sophia Häggmark Elmér, 076-133 91 99. 

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Läs mer om inspektionerna

Publicerat: 2023-01-30