Socialtjänsten vid fyra kommuner brottas med liknande problem

Justitieombudsmannen Thomas Norling har avslutat sin inspektionsserie som gäller socialtjänsterna i fyra kommuner som tidigare har fått kritik från JO. Det är hanteringen av barnärenden i Gislaved, Gällivare, Tierp och Kungsbacka som har granskats. Inspektionerna visar på verksamheter som i stora delar fungerar väl, men som också brottas med liknande problem – bland annat med att uppfylla kravet på att ha ett barnperspektiv i handläggningen.


— Handläggningen fungerar i de flesta fall väl och tjänstemännen visar omsorg om de enskilda personerna i sin handläggning. Samtidigt har samtliga socialtjänster i större eller mindre utsträckning haft svårt med att uppfylla kravet på ett barnperspektiv i handläggningen. Det är något de måste bli bättre på, säger JO Thomas Norling.

Inspektionsserien riktade in sig på socialtjänster som tidigare fått kritik från JO och inleddes under hösten 2023. Syftet med inspektionerna har varit att granska hur väl några mindre kommuners socialtjänster har hanterat de rättssäkerhetsfrågor som finns vid bland annat handläggningen av barnärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

— De senaste åren har jag återkommande kritiserat socialtjänster för att de inte alltid har uppfyllt de rättssäkerhetsgarantier som finns i LVU. Jag ville med detta rikta in mig på några mindre kommuners socialtjänster som sällan blir föremål för en JO-inspektion, säger JO Thomas Norling.

Även brister avseende grundläggande förvaltningsrättsliga krav upptäcktes i samtliga kommuner under JO:s inspektioner. Bland annat brast socialtjänsterna i hur de utformade sina beslut, hur information hämtades in i barnutredningar samt hur de dokumenterade ärenden.

— Det har varit värdefullt att följa upp de iakttagelser jag gjort tidigare och det är något som jag kommer att fortsätta göra framöver, säger JO Thomas Norling.

Inspektionsprotokoll från de fyra granskade socialtjänsterna

Pressbild JO Thomas Norling
Pressmeddelande: Kritiserade socialtjänster inspekteras av JO

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-06-13