JO inspekterar socialtjänsten i Kungsbacka kommun

Justitieombudsmannen Thomas Norling avslutar sin inspektionsserie av fyra mindre kommuners socialtjänster med att inspektera socialtjänsten i Kungsbacka kommun. Likt tidigare kommer inspektionen att fokusera på barnärenden och hur väl socialtjänsten hanterar de rättssäkerhetsfrågor som finns vid bland annat tvångsvård av unga.

— En myndighet måste följa de regler som finns för att värna om enskildas rättssäkerhet. Jag kommer nu särskilt att granska hur socialtjänsten i Kungsbacka kommun hanterar frågor som rör barnets bästa och barnets rätt att komma till tals utifrån barnkonventionens bestämmelser, säger JO Thomas Norling.

Inspektionen är den sista inspektionen i en serie som JO Thomas Norling utför vid fyra mindre kommuners socialtjänster, vilka samtliga tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister. De tidigare inspektionerna i serien gäller socialtjänsterna i Gislaved, Gällivare och Tierps kommun.

— I inspektionsserien riktar jag in mig på några mindre kommuners socialtjänster som sällan blir föremål för en JO-inspektion. Jag ser fram emot att besöka Kungsbacka kommun och granska hur socialtjänsten där lever upp till kraven på en rättssäker handläggning av ärenden som rör barn, säger JO Thomas Norling.

Läs tidigare pressmeddelanden i serien

Pressbild JO Thomas Norling

Om JO-inspektioner

En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument som rör den granskade myndigheten. JO har vanligtvis även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg. 

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2024-02-27