JO skriver av anmälan mot landstinget

Klagomålen mot landstinget gäller huvudsakligen att landstinget, i strid med objektivitetsprincipen i regeringsformen, har lagt ut politiska pressmeddelanden från de borgerliga partierna på sin webbplats.

JO har tagit del av det aktuella dokumentet, rubricerat ”Öppet brev till dig som jobbar på Stockholms läns landsting (M)”, publicerat på landstingets webbplats under rubriken ”Pressmeddelanden”. På samma plats finns också pressmeddelanden från andra politiska partier publicerade. Det finns även länkar till avdelningar på webbplatsen där respektive partis finns samlade. Mot denna bakgrund ger de klagomål som riktats mot landstinget inte anledning till ytterligare åtgärder från JO:s sida.

Läs hela beslutet »»

Senast uppdaterad 2014-02-24