JO yttrar sig över betänkandet SOU 2017:10

JO Stefan Holgersson har yttrat sig över betänkandet Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning (SOU 2017:10)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2017-08-17