JO yttrar sig över betänkandet SOU 2018:37

JO Thomas Norling har yttrat sig över över betänkandet Att bryta ett våldsamt beteende – återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld (SOU 2018:37)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-10-08