JO yttrar sig över promemorian DS 2017:36

JO Lars Lindström har yttrat sig över departementspromemorian En snabbare lagföring – försöksprojekt med ett snabbförfarande i brottmål (Ds 2017:36)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2017-09-28