Ny justitieombudsman

Riksdagen valde i dag Stefan Holgersson till ny justitieombudsman. Han tillträder den 1 april och efterträder då JO Lilian Wiklund.

JO Stefan Holgersson. Foto: Pernille Tofte Fotograf: JO

– Jag känner mig mycket glad och hedrad att komma ifråga för detta viktiga och intressanta uppdrag. Jag trivdes mycket bra i min tidigare anställning som kammarrättspresident, men kunde inte gärna tacka nej till detta uppdrag som är utomordentligt viktig och förtroendefullt, säger Stefan Holgersson.

Stefan Holgersson är född 1958 och är sedan 2014 president för Kammarrätten i Jönköping. Han är också vice ordförande i Revisorsnämndens tillsynsnämnd och ersättare i Domarnämnden. Stefan Holgersson har dessförinnan varit lagman i såväl Kammarrätten i Stockholm som Kammarrätten i Göteborg. Han har även varit departementsråd och enhetschef på Finansdepartementet samt arbetat i privat verksamhet. 

– Jag är intresserad av frågor som rör den enskilda medborgarens rättigheter gentemot myndigheterna. JO-ämbetet har i det sammanhanget en mycket viktig funktion för att kontrollera myndigheternas arbete och för att säkerställa att enskilda behandlas på ett lagenligt och i övrigt korrekt sätt, säger Stefan Holgersson.

– JO-ämbetet har en viktig roll att fylla och att bli vald av riksdagen för att personligen fullgöra dessa viktiga uppgifter gör mig naturligtvis både stolt och glad. Jag ser därför mycket fram emot att gripa mig an uppdraget som justitieombudsman. Inledningsvis kommer jag att närmare sätta mig in i verksamheten och lära känna mina nya kollegor och medarbetarna på JO:s kansli, avslutar Stefan Holgersson.

Senast uppdaterad 2016-01-27