Thomas Norling vald till ny JO

Under torsdagen den 14 december valde riksdagen enhälligt Thomas Norling till ny justitieombudsman.

Thomas Norling är född 1962 och är lagman vid Kammarrätten i Stockholm sedan 2014. Innan dess var han chefsjurist vid Pensionsmyndigheten.

Han har tidigare bland annat varit kanslichef vid Insättningsgarantinämnden. Thomas Norling har också medverkat i flera statliga utredningar, är ordförande i Presstödsnämnden och i Försvarets radioanstalts integritetsskyddsråd.

Thomas Norling tillträder posten som JO den 1 april 2018.

Se valet på riksdagens webb-tv

Senast uppdaterad 2017-12-15