Dialogmöte med civilsamhället

Den 5 april arrangerade JO ett dialogmöte med representanter för det svenska civilsamhället där situationen för frihetsberövade människor diskuterades.

Vid mötet redogjorde ombudsmännen för sina respektive ansvarsområden när det gäller situationen för frihetsberövade. Frågor som togs upp var bl.a. situationen för tvångsvårdade barn och unga, överbeläggning inom kriminalvården och situationen för personer som sitter i arrest.  Det blev därefter en diskussion där organisationerna lyfte fram och exemplifierade olika problemområden hos de olika verksamheterna.

JO håller dialogmöten med civilsamhället om situationen för frihetsberövade människor två gånger per år. På dialogmötena deltar bl.a. människorättsorganisationer, organisationer som bedriver besöksverksamhet och patient- och brukarorganisationer. Flera av deltagarna är s.k. paraplyorganisationer som företräder flera organisationer och förbund.

Mötena är en del av JO:s förebyggande verksamhet som nationellt besöksorgan enligt protokollet till FN:s tortyrkonvention, Opcat

Har du frågor eller vill veta mer, kontakta Gunilla Bergerén, telefon 08-786 51 86 .

Läs mer om Opcat.

Senast uppdaterad 2022-04-06