Inspektion av Individ- och familjenämnden i Västerås kommun

Den 6–8 december 2022 inspekterar JO Individ- och familjenämnden i Västerås kommun.

Inspektionen leds av JO Thomas Norling och medverkar gör också byråchefen Anna Flodin samt föredragandena Karim Ouahid, Annika Aula, Maria Karlströms, Emma Rönström, Johanna Bardon och Maria Rydström.

Läs mer om inspektioner