Inspektion av Individ- och familjeomsorgsnämnden i Jönköping

Den 1 april 2022 genomför JO en inspektion av socialnämnden i Jönköping. Inspektionen leds av JO Thomas Norling. Byråchef Anna  Flodin och föredragande Anders Malmkvist och Eric Wahlberg deltar i inspektionen. 

Läs mer om inspektioner