Inspektioner av Försäkringskassan i Huddinge och Umeå

Den 28-30 mars genomförs en inspektion av Försäkringskassan, VO Nord SF Västerbotten, kontoret i Umeå, och VO Stockholm SF Stockholms län sydväst, kontoret i Huddinge 

Inspektionen leds av JO Thomas Norling. Föredragande Sofia Lönnberg, Heidi Sundgren och Annika Aula deltar i inspektionen.  

Läs mer om inspektioner

Senast uppdaterad 2022-03-21