JO riktar allvarlig kritik mot Tillväxtverket

Tillväxtverket får allvarlig kritik för att ha dröjt för länge med att lämna överklaganden vidare till förvaltningsrätten. Myndigheten får också kritik för långsam handläggning av ärenden om stöd vid korttidsarbete.

Bild på chefsJO Erik Nymansson Fotograf: JO

Under coronapandemin har företag sökt ekonomiskt stöd hos Tillväxtverket. JO har fått in många anmälningar från företag om att Tillväxtverket dels inte har handlagt ärenden om stöd vid korttidsarbete tillräckligt skyndsamt, dels inte har överlämnat överklaganden till högre instans inom en rimlig tid.

JO riktar allvarlig kritik mot Tillväxtverket för att myndigheten i flera fall inte i tid har skickat överklaganden av beslut vidare till förvaltningsrätten. Det ska inte ta mer än en vecka för en myndighet att skicka ett överklagande vidare, men Tillväxtverket har dröjt med att överlämna ärenden i upp till fyra månader.

– Det ska finnas välfungerade rutiner så att överklaganden alltid hanteras med den skyndsamhet som krävs. Detta är en grundläggande förutsättning för att en klagande ska kunna få sitt överklagande prövat inom rimlig tid. De aktuella klagomålen tyder på att sådana rutiner saknats. Det som nu skett är fullkomligt oacceptabelt, säger chefsJO Erik Nymansson.

JO har tidigare riktat kritik mot Tillväxtverket när det gäller långa handläggningstider i ärenden om stöd vid korttidsarbete. JO upprepar nu kritiken och konstaterar att det i de nu granskade ärendena har tagit drygt fyra månader för Tillväxtverket att fatta beslut, vilket är alldeles för länge.

Tillväxtverket förklarar bristerna med att det har varit en stor mängd ansökningar under pandemin och att det var ett helt nytt stöd som myndigheten skulle hantera.

– Tillväxtverket har enligt min mening inte anfört några godtagbara skäl till fördröjningen i de aktuella fallen. Myndigheten förtjänar kritik för den långsamma handläggningen, avslutar chefsJO Erik Nymansson. 

För mer information kontakta byråchef Dan Johansson, 08-786 50 97, dan.johansson@jo.se

Läs hela JO-beslutet

Senast uppdaterad 2021-11-19