JO utreder hanteringen av framställningar om utlämnande av uppgifter som rör covid-19

JO har beslutat att utreda en anmälan mot åtta kommuner och en region som påstås ha samordnat sin hantering av en journalists begäran om att få ta del av uppgifter som rör covid-19.

Bild på Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

I en anmälan till JO fördes det fram klagomål mot åtta kommuner och en region (Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun, Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun, Trosa kommun och Region Sörmland). I anmälan uppges att kommunerna och regionen, inom vad som omnämns som ett kommunikationsnätverk, samordnat sin hantering avseende en journalists begäran om att få del av sammanställningar av uppgifter som rör covid-19.

Kommunerna och regionen har nu uppmanats att göra en utredning och yttra sig om den i anmälan påstådda samordningen. De har även uppmanats att besvara vissa frågor och redovisa sin bedömning av om reglerna i bl.a. tryckfrihetsförordningen har följts.

– Uppgifterna i anmälan väcker frågor om offentlighetsprincipen har följts. Jag vill därför ha kommunernas och regionens redogörelse för vad som har hänt, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant.

Kommunernas och regionens yttranden ska ha kommit in till JO senast den 16 oktober 2020.

----------

För mer information kontakta föredragande Olle Molin, 08-786 51 70, olle.molin@jo.se eller informationsansvarig Anders Jansson, 08-786 50 98, anders.jansson@jo.se

JO:s remisser till kommuner och region

Senast uppdaterad 2020-07-03