JO väcker åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel

JO Lars Lindström har beslutat att väcka åtal mot en rådman och en tidigare lagman för tjänstefel.

Bild på JO Lars Lindström. Foto: Pernille Tofte Fotograf: JOJO Lars Lindström. Foto: Pernille Tofte

I samband med en inspektion av Borås tingsrätt i oktober 2018 konstaterade JO att tre tvistemål hade legat utan åtgärder från domstolens sida under flera år. Enligt rättegångsbalken ska handläggningen av mål drivas med inriktning mot ett snabbt avgörande av målet.

– Jag menar att den ansvariga rådmannen under en alltför lång tid inte har handlagt de aktuella målen och därigenom har brutit mot rättegångsbalkens bestämmelser. Därför väcker jag åtal för tjänstefel mot honom, säger JO Lars Lindström.

JO väcker även åtal mot den lagman som var chef för tingsrätten fram till oktober 2018. Enligt tingsrättsinstruktionen har en lagman ansvar för att se till att tingsrättens verksamhet drivs effektivt och enligt gällande rätt. Enligt arbetsordningen för Borås tingsrätt skulle lagmannen fortlöpande hålla sig informerad om arbetsbelastningen vid de olika funktionerna på tingsrätten och om det behövdes, omfördela mål eller vidta andra åtgärder.

– Lagmannen har inte gjort det som behövts för att avgöra målen inom rimlig tid, till exempel att omfördela målen eller lätta på den ansvariga domarens arbetsbörda. Därför har jag valt att även åtala den förra lagmannen för tjänstefel, säger Lars Lindström.

För mer information kontakta JO Lars Lindströms kansli, tel 08-786 51 01 eller Anders Jansson, informationsansvarig, tel. 08-786 50 98.

Senast uppdaterad 2019-08-27