JO yttrar sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19

JO Thomas Norling har yttrat sig över promemorian Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med anledning av covid-19. 

Läs hela remissyttrandet