JO yttrar sig över betänkandet SOU 2017:93

JO Cecilia Renfors har yttrat sig över betänkandet Klarlagd identitet. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar (SOU 2017:93)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-03-01