JO yttrar sig över delbetänkande SOU 2018:2

JO Lars Lindström har yttrat sig över Delbetänkande av blåljusutredningen – Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2018-03-05