JO yttrar sig över delbetänkandet SOU 2019:37

JO Katarina Påhlsson har idag yttrat sig över delbetänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019: 37).

Läs hela remissvaret