JO yttrar sig över promemorian EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning, kompletterande reglering

JO Per Lennerbrant yttrar sig över promemorian EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning, kompletterande reglering (Ds 2021:10). 

Läs hela remissyttrandet

Senast uppdaterad 2021-08-17