JO yttrar sig över slutbetänkandet SOU 2019:34

ChefsJO Elisabeth Rynning har idag yttrat sig över slutbetänkandet Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2019-11-15