JO yttrar sig över utkast till lagrådsremiss om ändring av kön

ChefsJO Erik Nymansson har yttrat sig över utkastet till lagrådsremiss Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen och ändring av det kön som framgår av folkbokföringen.

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2022-02-08