JO yttrar sig över utkast till lagrådsremiss om transporter av frihetsberövade

Chefsjustitieombudsmannen Elisabeth Rynning har yttrat sig över utkast till lagrådsremissen Effektivt resursutnyttjande vid transporter av frihetsberövade.

Läs hela yttrandet

Senast uppdaterad 2019-09-09