JO:s inspektion av Säkerhetspolisen

JO Per Lennerbrant har genomfört en inspektion av Säkerhetspolisen avseende handläggningstider i utlänningsärenden som remitterats från Migrationsverket. JO konstaterar att handläggningstiderna generellt sett är oacceptabelt långa.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

JO Per Lennerbrant har i ett beslut 2021 konstaterat att handläggningstiderna hos Säkerhetspolisen i ärenden om medborgarskap och uppehållstillstånd är för långa. JO kan i den dagliga klagomålshanteringen se att det tar lång tid för Säkerhetspolisen att svara på Migrationsverkets remisser. JO Lennerbrant har därför inspekterat Säkerhetspolisen med särskilt fokus på handläggningstiderna i dessa ärenden.

I protokollet uttalar JO Lennerbrant att handläggningstiderna generellt sett är oacceptabla, men konstaterar också att Säkerhetspolisen är medveten om det minst sagt besvärliga läget och har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med handläggningstiderna och planerar för ytterligare åtgärder för att förbättra läget.

– Det är naturligtvis positivt att Säkerhetspolisen vidtagit och planerar åtgärder för att komma till rätta med situationen. Det är dock bekymmersamt att handläggningstiderna inte tycks ha förbättrats särskilt mycket sedan mitt beslut 2021 och läget är allvarligt. Säkerhetspolisen måste nu vidta kraftfulla åtgärder för att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna, säger JO Per Lennerbrant.

Mot bakgrund av vad som kommit fram under inspektionen överlämnar JO en kopia av protokollet till Regeringskansliet för kännedom.  

Kontakta JO:s presstjänst på telefon 08-786 65 00 eller e-post kommunikation@jo.se för ytterligare information. 

Läs hela protokollet

Senast uppdaterad 2022-11-09