Opcat-inspektion av särskilda ungdomshemmet Johannisberg

Den 14 och 15 november 2022 genomförs en oanmäld Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, särskilda ungdomshemmet Johannisberg, enheten i Kalix.

Inspektionen leds av JO Thomas Norling. Deltar gör också biträdande enhetschefen Helena Levin samt föredragandena Mattias Karlsson och Clara Ljunggren. 

Läs mer om Opcat-enheten och inspektioner