Inspektion av Region Uppsala, verksamhetsområde psykiatri

Den 2 – 4 maj 2022 genomförs en oanmäld Opcat-inspektion av Region Uppsala, verksamhetsområde psykiatri.

Inspektionen leds av enhetschef Gunilla Bergerén. Biträdande enhetschef Helena Levin och föredragandena  Johanna Fransson, Lars Olsson och Johannes Aronsson deltar också liksom JO:s medicinska expert Ingemar Engström.  

Läs mer om inspektioner och Opcat