JO skriver av anmälan mot PRV om svårt språk

Företaget Språkkonsulterna vände sig till Patent- och registreringsverket (PRV) med en ansökan om att registrera ett varumärke. Språkkonsulterna menade att det svar man fick från PRV var så svårbegripligt att det strider mot paragraf 11 i språklagen, som säger att språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt.

JO:s bedömning är att även om texten i föreläggandet går att förbättra så är inte bristerna så stora att det finns anledning att ta anmälan till vidare utredning. I föreläggandet finns också kontaktuppgifter med telefonnummer direkt till handläggaren och e-postadress till PRV:s kundtjänst. Den sökande kan därför, vid behov, utan svårighet kontakta PRV och be om ett klargörande.

– Det som står i föreläggandet är korrekt, även om man skulle kunna tänka sig en något enklare utformning av texten, säger chefsJO Elisabet Fura.

– Juridiken runt varumärkesskydd är komplicerad och det krävs en del bakgrunds­kunskaper för att förstå, men den kunskapen kan man skaffa sig genom att läsa på PRV:s webbplats eller beställa deras broschyr om varumärke, fortsätter hon.

JO skriver därför av anmälan från Språkkonsulterna mot PRV.

Senast uppdaterad 2013-08-28