JO Per Lennerbrant granskar polisens användning av kroppsvisitation och husrannsakan i fordon

Granskningen inleds med en inspektion av lokalpolisområde Linköping som genomförs den 13 och 14 juni 2022.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant. (foto: Pernille Tofte)

JO får förhållandevis många klagomål om att polisen har kroppsvisiterat en person eller gjort en husrannsakan i ett fordon för att söka efter vapen eller andra farliga föremål utan att det, enligt anmälarens uppfattning, har funnits grund för åtgärden.

JO Per Lennerbrant har tidigare aviserat att han avser att göra en bred granskning av polisens tillämpning av bestämmelser om kroppsvisitation och husrannsakan och de angelägna rättssäkerhetsfrågor som är kopplade till det. Inspektionen är en första del i den granskningen.

– En kroppsvisitation eller en husrannsakan innebär ett intrång i den personliga integriteten och kräver stöd i lag. Det är ett grundläggande rättssäkerhetskrav att en bestämmelse om tvångsmedel inte används i andra situationer än lagstiftaren avsett, säger Per Lennerbrant.

Inspektionen leds av Per Lennerbrant. Deltar gör också byråchefen Stefan Nyman samt föredragandena Mattias Karlsson och Leo Nilsson Nannini.

Läs mer om inspektioner

Relevanta beslut

Senast uppdaterad 2022-06-13