JO kritiserar Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten får kritik för långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg samt för bristande tillgänglighet och service.

Bild på JO Thomas Norling Fotograf: JOJO Thomas Norling (foto: Pernille Tofte)

JO har under de senaste åren tagit emot ett stort antal anmälningar mot Pensionsmyndigheten där enskilda har klagat på långsam handläggning av ärenden om bostadstillägg och på att det är svårt att komma fram till myndigheten per telefon. Detta gav också JO anledning att under hösten 2019 rikta kritik mot Pensionsmyndigheten.  

I de nu aktuella besluten konstaterar JO Thomas Norling att Pensionsmyndigheten ännu inte har kommit till rätta med problemen. Han uttalar att de förklaringar som myndigheten lämnat, bl.a. stora ärendebalanser och resursbrister, inte på något sätt kan försvara att hanteringen, under så lång tid som det är fråga om, inte kunnat leva upp till de krav som ställs på myndigheten i de här avseendena.  

– Pensionsmyndighetens problem med långa handläggningstider i ärenden om bostadstillägg och med bristande tillgänglighet och service, har nu funnits under lång tid och för det har myndighetsledningen ett stort ansvar, säger JO Thomas Norling.

JO Thomas Norling konstaterar att det i förarbetena till förvaltningslagen uttalas att en modern förvaltning bör präglas av ett tydligt medborgarperspektiv med högt ställda krav på god service. Han uttalar också att en central del av de krav som ställs på god förvaltning är att en enskild som vänder sig till en myndighet får ett beslut inom en rimlig tid och att han eller hon också kan komma i kontakt med myndigheten.

– Det är naturligtvis mycket allvarligt att Pensionsmyndigheten uppvisar brister i båda dessa hänseenden. Jag menar att det är något som riskerar att skada allmänhetens förtroende för Pensionsmyndigheten, och det är därför av största vikt att myndigheten kommer till rätta med problemen, säger JO Thomas Norling.  

Vid frågor, kontakta föredragande Erika Löwhagen, 08-786 50 18 eller erika.lowhagen@jo.se.

Läs hela besluten

Senast uppdaterad 2022-05-19