Migrationsverkets handläggningstider är fortfarande för långa

JO har genomfört en granskning som visar att Migrationsverket fortfarande har stora problem med sina handläggningstider.

Bild på JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (foto: Pernille Tofte)

JO har vid flera tillfällen granskat Migrationsverkets handläggningstider, senast i januari 2021. Det har fortsatt komma in klagomål och JO Per Lennerbrant beslutade därför att på nytt granska frågan.

Granskningen visar att Migrationsverket fortfarande har stora problem med handläggningstiderna och JO befarar att det kommer att dröja flera år innan de är på en rimlig nivå.

Det går enligt JO inte att acceptera att Migrationsverket år efter år har orimligt långa handläggningstider i ett stort antal ärenden.

– I min förra granskning uttalade jag en oro för att verkets långa handläggningstider skulle bli ett normalläge om inte kraftfulla åtgärder vidtogs. Jag tvingas nu konstatera att mina farhågor verkar besannas. Migrationsverket måste göra särskilda ansträngningar för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna, säger JO Per Lennerbrant.

JO kritiserar Migrationsverket för långsam och passiv handläggning i samtliga ärenden som var föremål för granskningen.

Då Migrationsverkets långa handläggningstider också är en fråga om resurser skickas en kopia av JO:s beslut till Regeringskansliet för kännedom.

JO Per Lennerbrant kommer fortsatt att följa frågan om Migrationsverkets handläggningstider.

För mer information kontakta JO Per Lennerbrant via JO:s presskontakt, 08-786 65 00, kommunikation@jo.se

Läs hela beslutet

Senast uppdaterad 2022-12-13