JO utreder rättssäkerhetsfrågor med anledning av pressträffen om Palmeutredningen

JO har öppnat ett initiativärende mot Åklagarmyndigheten för att utreda vissa rättssäkerhetsfrågor med anledning av åklagarens redovisning vid pressträffen den 10 juni 2020 då en namngiven person, sedan flera år avliden, angavs som misstänkt för mordet.

JO Per Lennerbrant Fotograf: Foto: Pernille TofteJO Per Lennerbrant (Foto: Pernille Tofte)

JO:s utredning tar inte sikte på åklagarens bedömning att den namngivne personen är misstänkt för brottet, det förhållandet att förundersökningen lades ned eller hur förundersökningen bedrivits genom åren.

– Åklagarens uttalanden reser frågor om den misstänktes intressen togs till vara vid pressträffen och om omständigheter som talade till den misstänktes fördel lyftes fram på ett tillräckligt sätt. Jag har gjort tydliga avgränsningar för min utredning och det är inte fråga om en genomlysning av hela förundersökningen, säger justitieombudsmannen Per Lennerbrant.

Åklagarmyndigheten ska svara JO senast den 16 november 2020.

JO Per Lennerbrant är tillgänglig för mediakontakter onsdagen den 9 september 2020. Kontakt: sekreteraren Daniel Andersson, tel. 08-786 50 93.

Läs remissen med frågorna JO har ställt till Åklagarmyndigheten: Remiss dnr 6673-2020. 

Senast uppdaterad 2020-09-09