Press

För frågor om anmälningar, pågående ärenden, beslut och liknande kontakta registraturen, telefon 08-786 51 00, eller skicka e-post.

För övriga frågor kontakta Anders Jansson, telefon 08-786 50 98 eller skicka e-post