Anmälningar gällande vaccinpass

Riksdagens ombudsmän (JO) har tagit emot en stor mängd anmälningar riktade bl.a. mot Folkhälsomyndigheten och regeringen, gällande införandet av s.k. vaccinpass.

Mängden anmälningar medför att JO inte har möjlighet att i varje enskilt fall skicka ut en bekräftelse på att anmälan har tagits emot. I de fall mottagningsbevis skickas ut kan det ske med viss fördröjning.