Besök hos Polismyndigheten i Stockholms län, Södertälje polismästardistrikt, den 9 februari 2012

2017-10-09