Besök hos Region Halland, Psykiatriska kliniken i Varberg, avdelning 21, den 23 maj 2012

2017-10-09