Besök den 3 oktober 2012 hos Kriminalvården, anstalten Håga

2017-10-09