Inspektion av Polismyndigheten i Stockholms län, Södertälje polismästardistrikt, arresten Södertälje, den 11 juni 2014

2017-11-03