Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Ringsjön, den 25–26 maj 2015

2017-11-03