Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Hinseberg, den 1–4 juni 2015

2017-11-03