Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Ljustadalen, den 25–26 augusti 2015

2017-11-03