Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Göteborg, den 3–4 februari 2016

2017-11-06