Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Trollhättan, den 13 och 14 juni 2016

2017-11-06