Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Alingsås, den 15 juni 2016

2017-11-06