Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Strömstad, den 31 augusti 2016

2017-11-06