Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Gävle, den 30 och 31 januari 2017

2017-12-27