Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Halmstad den 14 och 15 februari 2017

2017-12-27