Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd, arresten Lund, den 11 och 12 oktober 2017

2018-03-19